Budowa autostrady S-7 w Gdańsku

Postęp prac na trasie

Postęp Robót na trasie S-7 Gdańsk - Elbląg